Het gebruik of (doen) toepassen van informatie van NutritionVision door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

NutritionVision sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via NutritionVision andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit NutritionVision wordt verwezen.

Algemene informatie zonder diagnostische of therapeutische waarde

De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen. In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning.

Contact met uw eigen huisarts opnemen

Bij welke medische klachten of psychische problemen dan ook en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers altijd geadviseerd om met eigen (huis)arts te overleggen.